Skip to content

IN MEMORIAM: MARTHA DE RIJK

Met grote verslagenheid brengen wij jullie op de hoogte van het overlijden van Martha de Rijk, onze grondlegster van de balletschool.

Dankbaar zijn wij voor het dansplezier en de inspiratie die Martha zo velen heeft gegeven.  Haar danspassie zal voortleven in de balletschool. 

Maandag a.s. 16 januari zal Martha in besloten kring worden begraven. Deze dag zal de balletschool gesloten zijn.

Woensdagavond 18 januari van 19.00-20.30 uur is er voor iedereen de gelegenheid om Martha te gedenken tijdens een bijeenkomst in de balletschool. Alle lessen vanaf 18.00 uur zullen die avond komen te vervallen.

In onze ontvangstruimte hebben wij een boek neergelegd waarin iedereen een stukje mag schrijven, een foto kan inplakken, een herinnering kan delen.

Wij wensen iedereen sterkte met het verlies.

Balletschool Martha de Rijk

Back To Top