Skip to content
Stichting en Sponsors

Het bestuur behartigt de belangen van Stichting Balletschool Martha de Rijk. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester plus drie leden en een adviseur.

GEEN SUBSIDIE, WEL SPONSORS

Stichting Balletschool Martha de Rijk is geheel zelfstandig en wordt niet gesubsidieerd. De Stichting werkt zonder winstoogmerk, is wel BTW plichtig. Sponsors/adverteerders kunnen de balletschool een steuntje in de rug geven. Denkt u aan onze adverteerders door ook eens bij hen binnen te lopen.

Dankzij deze sponsors kunnen wij extra activiteiten ontplooien: een open dag, de aanschaf van nieuwe kostuums of accessoires. Nieuwe sponsors zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Balletschool.

 

Tarieven en Betaling
Les Maand
Peuterlessen (30 min.) €  25.00
Kleuterlessen (45 min.) €  28.00
Kinderlessen tot 18 jaar (60 min.) €  32.00
Volwassenen (60 min.) €  34.00
Seniorenlessen (45 min.) €  31.00

 

KORTING

Leerlingen die twee of meer lessen per week volgen en/of leerlingen uit één gezin krijgen korting: € 1,00 per leerling, per type les, per maand. Er geldt een speciale korting voor leerlingen t/m 13 jaar, wanneer zij een extra les willen volgen. Informeer ernaar bij de administratie of uw docent.

JAARKAART

U kunt bij de balletschool een jaarkaart kopen voor het hele seizoen. Deze (strikt persoonlijke) kaart geeft recht op 3 of meer lessen per week, is een jaar geldig en kan tussentijds niet onderbroken worden. Uw kaart geeft toegang tot diverse dansvormen op vaste lesuren.

Jaarkaart Maand
Tot 18 jaar €  84.00
Volwassenen €  90.00

 

BETALING
Betaling uitsluitend via bank/giro. Lesgelden overmaken op: ING rekening nr. NL24INGB0003130263 t.n.v. Sticht. Balletschool Martha de Rijk te Hillegom.

AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVING
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend om te betalen via een automatische overschrijving. De betaling behoort op de 1e dag van de maand aan ons overgemaakt te worden.

Tijdens de schoolvakanties is de balletschool gesloten. De lesgelden moeten wel maandelijks doorbetaald worden, omdat het lesgeld berekend is op jaarbasis.

Geen inschrijfgelden/ of  administratie kosten bij aanmelding.

Inschrijfformulier Stichting balletschool Martha de Rijk
Algemene voorwaarden

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan bij Balletschool Martha de Rijk door het invullen en inleveren van een inschrijfformulier bij de administratie en niet via email of internet. (Het inschrijfformulier vind u in ons informatie boekje of kunt u uitprinten van de website).

HUISREGELS
De zalen mogen alleen betreden worden met échte balletschoenen, geen gymschoenen! Dit geldt voor iedereen. Zet uw naam of de naam van uw kind in de balletkleding, dit ter voorkoming van vergissingen. Tijdens de lessen mogen de balletzalen niet betreden worden door personen die geen les hebben.

ZIEK
Er wordt verwacht, dat leerlingen regelmatig de lessen volgen.

Bij ziekte of andere geldige redenen, kunt u zich afmelden bij de docenten, per mail of de administratie. De les kan in overleg met de docent ingehaald worden.

ADRESWIJZIGING / OPZEGGEN
Een adreswijziging moet schriftelijk of per e-mail  worden doorgeven aan de administratie. Opzeggen  doet u per de 1e van de maand. Schriftelijk/of per mail bij de administratie en graag mondeling bij de docenten. Wanneer een leerling langer dan één maand op les is, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Zonder deze schriftelijke en mondelinge opzegging berekenen wij de lesgelden op de gebruikelijke wijze door.

SEIZOEN / SCHOOLVAKANTIES
Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen is Balletschool Martha de Rijk gesloten. Kijk voor alle vakanties en de dagen waarop Balletschool Martha de Rijk gesloten is op de website.

OVERIGE VOORWAARDEN
– Balletschool Martha de Rijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij Balletschool Martha de Rijk opgelopen wordt. Hier kan dan ook bij Balletschool Martha de Rijk geen enkel beroep op worden gedaan.

– Er worden foto’s en video-opnames gemaakt van de lessen en voorstellingen die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen en mogen worden. Bij ondertekening van het inschrijf formulier verklaart u zich hier mee akkoord.

Privacyverklaring Balletschool Martha de Rijk

Balletschool Martha de Rijk, gevestigd aan v.d. Endelaan 5B te Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
info@balletschoolmarthaderijk.nl
www.balletschoolmarthaderijk.nl
tel.nr. 0252-516075
rekening nr. NL24INGB0003130263

Persoonsgegevens die wij verwerken
Balletschool Martha de Rijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Balletschool Martha de Rijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Balletschool Martha de Rijkbewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia / adres                             e-mailadres / telefoonnummer Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
Bankrekeningnummer  / tenaamstelling 7 jaar Om te voldoen aan de belastingwetgeving


Delen van persoonsgegevens met derden

Balletschool Martha de Rijkverstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Balletschool Martha de Rijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletschool Martha de Rijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletschoolmarthaderijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Balletschool Martha de Rijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Balletschool Martha de Rijkneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletschoolmarthaderijk.nl.

In de meeste lessen is het verplicht om dans/balletkleding en dans/balletschoenen te dragen:

KINDERBALLET/KLASSIEK BALLET

  • Roze balletschoenen (geen turnschoenen)
  • Lichtroze balletmaillot met voet
  • Balletpak
  • Eventueel balletvestje e/o balletrokje

STREETDANCE/MIXDANCE/MUSICALDANCE

  • Zwart balletpak/T-shirt
  • Zwarte legging/dansbroekje
  • Zwarte balletschoenen (5+) of dancesneakers (9+)

TAPDANCE

  • Tapschoenen

SPITZEN

Vanaf 11 jaar kan de docent aangeven of je op spitzen mag leren dansen. Hiervoor vindt een keuring door een fysiotherapeut plaats. Hij/zij kijkt of je voeten en spieren geschikt zijn om op spitzen te dansen.

Wij raden aan om kleding en schoentjes van naam te voorzien!

Haren dienen netjes vastgezet te zijn.

Onze Sponsoren
Back To Top